Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk.
Rijswijk,  2 december 2013

Op zaterdag 30 november waren wij namens Gemeentebelangen Rijswijk aanwezig bij de jubileumreceptie ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de ontspanningsruimte 't Hoekje aan de Henri Dunantlaan1.

Het betreft een gezellige ruimte voor onder meer de oudere bewoners van twee flats aan de Henri Dunantlaan 1 en de  Wethouder Brederodelaan waar met behulp van vrijwilligers en zonder gemeentelijke subsidie leuke avonden en ochtenden worden georganiseerd. 

Wij hebben vernomen dat de bewoners een vraag/verzoek bij de gemeente hadden ingediend voor de aanleg van een zebrapad ter hoogte van de Brederode flat naar de ontspanningsruimte ’t Hoekje. Naar wij hebben begrepen hebben de bewoners tot op heden (nog) geen reactie mogen ontvangen van de gemeente. 

Op  grond van artikel 43 RvO willen wij in dit verband de volgende vragen stellen:

 1. Bent u als College bekend met de vraag/verzoek voor de aanleg van een zebrapad van voornoemde bewoners? Zo ja, wanneer is deze vraag/verzoek bij onze gemeente formeel ontvangen? 
 2. Bent u het als College met ons eens dat de bewoners van de flat aan de Wethouder Brederodelaan die ’t Hoekje willen bezoeken een drukke doorgaande autoweg moeten oversteken die voor met name bewoners met een rollator of stok als gevaarlijk wordt beschouwd? 
 3. Bent u bereid resp. voelt u zich verantwoordelijk om als College en zo ja, wanneer, voor de aanleg van een zebrapad die kan bijdragen aan een veilige oversteek, in de directe nabijheid van ’t Hoekje zorg te dragen? Zo nee, wat is dan uw onderbouwde alternatieve voorstel waarbij dit bewonersinitiatief wat de gemeente geen geld kost,  ons inziens gekoesterd zou moeten worden?  

Namens fractie Gemeentebelangen Rijswijk 

Henny van der Horst - Van Roon

Diny Sonneveldt -  Van den Boogaard

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0

Personen in deze conversatie

 • Rijswijk, The Netherlands

  Ik geef zins 2005 nordic walking in rijswijk.
  Ik ga dit jaar met pensioen.
  Aan de had van dit wil ik dit gaan doen met deze groep mensen
  de gemeente die ik gebelt heb weten van niets over dit artiekel
  weet iemand hoe ik met de juiste personen ik contact kan komen
  om dit te bespreken

  Like 0 Short URL: